Sis raons per seguir el tractament quiropràctic

1. Seguir el procés...

Segons les investigacions realitzades en els darrers anys, el lligaments, teixits i músculs que suporten la nostra columna vertebral i articulacions, triguen més temps en sanar del que ens indica el que podem sentir.

Una vegada han desaparegut els símptomes (dolor), el cos segueix sanant els teixits

tous i altres. Sentir alleujament és molt diferent que curar.

El tractament quiropràctic assegura la recuperació continua.

"Existeix una gran diferència entre tractar un efecte i ajustar la causa" B.J.Palmer

2. Evitar una recaiguda ...

Abans que els símptomes ho adverteixin clarament, el cos s’adapta al teixit tou danyat degut a un mal equilibri, a un mal funcionament de la columna i altres articulacions.

La seqüencia d’ajusts quiropràctics sobre la columna i totes les articulacions del cos, corregeix aquestes compensacions que, de continuar, poden fer als músculs, lligaments i altres seguir patrons no saludables que ens acabaran portant a una recaiguda.

Una visita periòdica al quiropràctic ajuda a evitar altes i baixes en la salut

3. Evitar problemes futurs ...

L’estil de vida, les preocupacions diàries, els traumes, els ambients tòxics i les múltiples activitats diàries, poden derivar en una subluxació vertebral.

La fase de manteniment quiropràctic, ajuda a mantenir-se saludable de forma estable, evitant que petits problemes és converteixin en alguna cosa més seriosa.

Amb visites regulars al quiropràctic, podem retardar, detenir o revertir els efectes degeneratius d’una trauma o subluxació desatesa en la columna o altres articulacions.

El seu quiropràctic elaborarà un pla de tractament individualitzat per poder arribar de forma òptima i rigorosa a cadascuna de les fases del tractament, amb l’objectiu d’arribar de forma estable al seu màxim potencial de salut.

4. Estalviar diners...

A més de millorar la nostra salut, el tractament quiropràctic contribueix a que a la llarga estalviem diners.